Referinte
cladiri rezidentiale - lucrari in executie - Virimmoro – bloc de locuinte

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+6E, SERVICII, COMERȚ, AMENAJARE INCINTA, REALIZARE LOCURI DE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN CONFORM HCL 149/2017
Beneficiar: VIRIMMORO S.R.L.
Amplasament: jud. Timiș, loc. Timișoara, Liviu Rebreanu nr. 165 A Parcela are o suprafață de 3300 mp.

Se dorește construirea unui imobil cu un regim de înălțime S+P+6E și va avea structura de rezistență din cadre de beton armat / stâlpi și grinzi, cu planșee de beton armat. Imobilul este dotat cu două lifturi, câte unul la fiecare scară.

• Sc subsol = 2382.00 mp
• Sc parter = 1050.10 mp
• Sd = 6926.14mp
Apartamente = 100+3 SAD
Locuri de parcare= 128 (84in subsol + 44 exterioare)
Suprafață zona verde = 665 mp ( 20.15 %)
Imobilul este alcătuit din 2 scări ( scara A, scara B).

Clădirea are o structură din beton armat monolit alcătuită din stâlpi,grinzi și planșee. Soluția de fundare propusă este pe radier general. Învelitoarea este tip terasă necirculabilă.

Infrastructura este alcătuită din radier din beton armat cu grosimea variabilă de 45cm până la 70cm ( sub zona corespunzătoare a etajelor ), pereți pe contur, grinzi și stâlpi în subsol din beton armat, planșeul peste subsol de tip monolit de beton armat cu grosimea variabilă: 18 cm sub zona de parcare de la nivelul parterului și de 16cm pentru restul planșeului.
Suprastructura este alcătuită din cadre, stâlpi și grinzi, rare din beton armat, dispuse pe ambele direcții, planșee cu grosimea de 16 cm din beton armat turnat monolit. Stâlpii au secțiunea de 50x60cm constantă pe țoață înălțimea construcției. Grinzile longitudinale au secțiunea de 30×50 cm, iar cele transversale au secțiunea de 30×55. Închideri exterioare și compartimentări interioare – închiderile sunt realizate din zidărie din BCA termoizolați cu un strat de minim 14 cm de polistiren expandat. Pereții interiori, cei de separare între apartamente și spre spațiile comune vor fi de tip sandwich 10.5.10 adică 10 BCA, 5 vată minerală semirigidă, 10 BCA, iar pereții despărțitori de compartimentare din interiorul apartamentelor și a spatiilor comerciale se vor executa din zidărie de BCA cu grosimea de 10cm. Buiandrugii sunt din beton armat și pot fi realizați monolit sau prefabricați. Pereții de contur și cei despărțitori se vor ancora în structura de rezistență conform normelor în vigoare.

Finisajele interioare:
– pentru pardoseli se vor utiliza placaje ceramice. Pardoseala parcajului se realiza cu ciment sclivisit, cu cuarț, executata elicopterizat, tratat și rostuită conform proiect
pereții vor fi tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu vopsele lavabile de interior sau placați cu placaje ceramice în băi și parțial în bucătarii
– plafoane se vor realiza din gips-carton pe structura metalica suspendata de planșeul de beton, vor fi chituite și vopsite cu vopsele lavabile. În holuri și casa scării tavanele vor fi tencuite.
Scările se vor placa cu granit și vor fi profilate în scop antiderapant. Intradosul rampelor se vor tencui și zugrăvi cu vopsele lavabile de interior. Balustrada fi realizata din profile metalice și mană curentă din lemn la o înălțime min. 90 cm.
Tâmplăria interioară din apartamente se va realiza cu panouri din lemn rășinoase sau panouri celulare imitație lemn iar ușile de acces în apartamente vor fi metalice infoliate cu imitație furnir.
Tâmplăria interioară din spațiul comercial fi de aluminiu.
Tâmplăria exterioară se realiza din PVC infoliat culoare gri.
Finisaje exterioare – construcția proiectată se va placa cu termosistem 15cm polistiren expandat, vată minerală semirigidă și se va tencui cu tecuială decorativă structurată
Pereții exteriori sunt prevăzuți a fi realizați din zidărie de BCA 25 cm și un strat termoizolant din polistiren expandat 15kg/ mc de min. 14 cm grosime.