Referinte
lucrari in executie - spatii publice - Medici’s Hospital

CONSTRUIRE COMPLEX PENTRU SĂNĂTATE – CENTU MEDICAL – CORP C1 AMENAJARE DRUMURI DE INCINTA ȘI PLATFORME PARCARE, RACORD LA DRUM PUBLIC, REȚELE INCINTA, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRI, AMPLASARE FIRMA PE FAȚADĂ

AMPLASAMENT: TIMIȘOARA, STR. CIPRIAN PORUMBESCU, NR9, JUD TIMIȘ

Suprastructura clădirii este o structura în cadre din beton armat. Principalele elemente ale suprastructurii sunt următoarele:
stâlpi din beton armat cu dimensiunile 70×70 cm și 40×40 (beton clasa C25/30);
– grinzi din beton armat cu dimensiunile 40×60 cm și 40×65 cm (beton clasa C25/30);
pereții la casa liftului din beton armat cu grosimea de 25cm și 40 cm (beton clasa C25/30);
pereți de închidere din zidărie de cărămidă confinata (ZC) realizați din blocuri de cărămidă cu rezistenta fb=10 N/mm2, și mortar marca M10; blocurile de zidărie vor fi de grupa 1, 2 sau 2S, volum goluri <50%, grosime pereți interiori >6mm, grosime pereți exteriori >11mm, mortar marca M10(N/mm2); la partea inferioara a pereților de zidărie se vor prevedea membrane hidroizolatore.
Închideri din fațadă cortina pe anumite zone respectiv fațadă din elemente ceramice / placi fibrociment la nivelul fațadei principale;
Placi ale planșeelor din beton armat cu grosimea de 17cm (beton de clasa C25/30); Armarea plăcilor de planșeu se realizează cu bare independente dispuse la partea superioara și inferioara a plăcii.
Scări din beton armat pentru accesul intre niveluri;
– buiandrugi din beton armat peste golurile de uşi şi ferestre din zidurile de compartimentare și închidere; (beton de clasa C25/30);
– acoperiş de tip terasa circulabila
– Regimul de înălțime al corpului C1 este P + 4E + etaj tehnic retras, având următoarele destinații: − parter: spatiu deschis destinat pentru comerț și servicii, care se mobila și amenaja ulterior; spatii tehnice și grup sanitar; − etaj 1: cabinete medicale, sala pentru tratament, vestiar personal și grup sanitar; − etaj 2: cabinete medicale, zona laborator, vestiar personal și grup sanitar; − etaj 3: saloane de zi, camera personal, zona deschisa (lounge), oficiu și grup sanitar; − etaj 4: bloc operator – se va compartimenta ulterior; − etaj retras: cetrala termică.

Suprafețele defalcate pentru întreg proiectul:
Suprafață teren: 3.210 mp
Suprafață construită la sol C1: 590 mp
Suprafață desfășurată C1: 2.930 mp
Suprafață construită la sol C2: 101 mp
Suprafață desfășurată C2: 203 mp
Suprafață construită la sol C3: 473 mp
Suprafață desfășurată C3: 1.665 mp
Suprafață construita la sol totala (C1+C2+C3): 1.164 mp
Suprafață desfășurată totala (C1+C2+C3): 4.798 mp

SISTEMUL CONSTRUCTIV Construcția fi realizată în cadre formate din stâlpi și grinzi din beton armat. Închiderile vor fi din cărămidă tip Porotherm de 25cm suplimentată cu termosistem de 10cm la exterior, respectiv pereți din tâmplărie de Al și geam termopan. Acoperișul va fi tip terasă, asigurandu-se pantele necesare pentru evacuarea apelor pluviale. Compartimentările interioare vor fi realizate din pereți de gips-carton de 15 cm și 17,5 cm, funcție de prevederile normelor de protecție fonică și de protecție împotriva incendiilor.

Conform prevederilor legale, centrul medical beneficia de ascensoare pentru transportul pacienților și a personalului medical la etajele superioare. Pe fațada principală a corpului C1 se va amplasa o firmă luminoasa cu însemnele centrului medical.

FINISAJELE INTERIOARE Finisajele încăperilor în care se desfășoară activități medicale vor fi: – lavabile; – rezistente la dezinfectante; – fară asperități care rețină praful; – bactericide (în spatiile aseptice); – negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne în suspensie; – rezistente la acțiunea acizilor (în laboratoare și săli de tratamente); – placaje ceramice la grupuri sanitare.