Referinte
lucrari in executie - Harmonia WEDDING

Harmonia WEDDING
REABILITARE ȘI TERMOIZOLARE FAȚADĂ, AMENAJĂRI INTERIOARE ȘI INTERVENȚII STRUCTURALE INTERIOARE, AMENAJARE TERASĂ CIRCULABILĂ (ZONA SERVIRE PENTRU CANTINĂ)
Amplasament : Loc. Timișoara, str. TAKE IONESCU nr. 46B.

1.SITUAŢIA EXISTENTĂ
Pe amplasamentul construcţiei propuse se găsește cantina care se dorește a se modifica și reabilită.

2. SITUAŢIA PROPUSĂ
Se propune: Reabilitare și termoizolare fațadă, amenajări interioare și intervenții structurale interioare, amenajare terasă circulabilă (zona servire pentru cantină), cu funcţiunea cantină restaurant, sala de nunți.
Dimensiunile construcției
– înălțimea maximă : + 11,55;
– dimesiuni în plan : 24,81 m x 24,95 m
– fundații pahar din beton armat pentru stâlpi, legate cu grinzi de fundare din beton armat
– stâlpi prefabricați din beton armat C16/20 cu secțiuanea 40 x 40cm
– grinzi prefabricate din beton armat C16/20
– elemente prefabricate din beton armat pentru planșeul peste parter (fâșii cu goluri) cu dimensiunile 100 x 600 cm
– grinzi prefabricate din beton armat C16/20 cu secțiunea G6T în forma de T pentru susținerea elementelor curbe de planșeu peste etajul 1.
– elemente prefabricate curbe pentru planșeu din beton armat cu dimensiunea ECP 150 x 1200 cm
pereți exteriori: zidărie de BCA de 30 cm grosime (în mare parte degradata).
pereți interiori: pereți longitudinali și transversali din BCA de 15 cm grosime.
pereți neportanț

i interior din beton armat cu grosime 10 cm.
acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu hidroizolație din membrane bituminoase

Fundaţii propuse vor fi din beton armat continue sub ziduri precum și izolate în jurul stâlpilor care se vor continua peste de la nivelul placi de parter.
Pereţi exteriori se vor reface din zidărie de cărămidă portantă de 35 cm grosime la colţuri și intersecții s-au prevăzut cu sâmburi sau stâlpi din beton armat de 25x 30 cm. Zidăria de căramidă se va termina la partea superioară cu centuri din beton armat de 25 cm înălţime.

Suprastructura
Pereți exteriori se vor realiza din zidărie de cărămidă portanta cu goluri de 35 cm grosime.